ටැම්පිට විහාරය

  1. මුල් පිටුව
  2. විහාරය ගැන
  3. ටැම්පිට විහාරය

බිංගිරිය ටැම්පිට විහාර මාලිගාව


18 වන සියවසේ දී සෙංකඩගල රාජධානියේ රාජ්‍යත්වයට පත් කීර්ති ශී‍්‍ර රාජසිංහ යුගයේදී ඉදිකරන ලද මෙම ටැම්පිට විහාරය එම වර්ගයේ විහාර මාලිගාවන් අතරින් දැනට ලංකාවේ ඇති විශාලතම පිළිමගේ වශයෙන් හඳුනාගත හැකිය.

බිංගිරිය දේවගිරි රාජමහා විහාරයේ වර්තමාන නායක හිමියන් වන මලගනේ අත්ථදස්සී නායක හිමියන්ගේ මෙහෙයවී මත ශී‍්‍ර ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිළිගත් සංරක්ෂිත විහාරයක් ද වේ.

මෙම වර්ගයේ විහාරවලින් බිතු සිතුවම් කැටයම් සහ ඓතිහාසිකව බලාපොරොත්තු වු ප‍්‍රයෝජනයන්ට අඩුම හානියක් වී ඇති විහාරයක් ලෙස මෙම විහාරය සැලකිය හැක.

මලගනේ අත්ථදසීසී බිංගිරිය විහාරයේ හිටපු නායක හිමියන්ගේ යුගයෙහි මෙහි බිම් මහලෙහි දැව බාල්ක දිරා තිබු හෙයින් ගඩොල් කනු වට බිත්තිවලින් සංරක්ෂණය හේතුවෙන් මෙම ටැම්පිට විහාරය ආරක්ෂා වී තිබිණි.