බිංගිරිය මහ පෙරහැර

  1. මුල් පිටුව
  2. බිංගිරිය මහ පෙරහැර

පුරාතණයේ සිට බිංගිරිය දේවගිරි රාජමහා විහාරය මුල්කොටගෙන රාජරාජ මහාමාත්‍යාදීන්ගේ අනුග‍්‍රාහකත්වය යටතේ පෙරහැර මංගලයය සිදුකර ඇති බව විහාරය හා බැදුණු ඓතිහාසික ගමන්ගම ගවේෂනයේදී පැහැදිලි වේ. එමෙන්ම 60-70 දශකයන්හිදී පෙරහැර මංගල්‍යය දිගුකාලීනව සිදුකර ඇති බව පැහැදිලිය. තවද ඉපැරණි බෞද්ධ පෙරහැර සංස්කෘතික උරුමයන් අනාගත පරපුරට දායදා කරනුවස් 2019 වසරේ සිට ඉදිරියට පෙරහැර මංගල්‍යය සිදු කිරීමේ අරමුණින් බිංගිරිය මහ පෙරහැර නමින් නැවතත් පෙරහැර මංගල්‍යය ආරම්භ කිරීමට යෙදුණි. බිංගිරිය දේවගිරි රාජමහා විහාරස්ථානයේ වැඩවසන ඉපැරණි ධාතුන් වහන්සේලා ඉමහත් ගෞරවයෙන් යුක්තව මංගල්‍යය හස්තිරාජයා මත ගාම්භීර දක්ෂිත කර ආශීර්වාද ලබා ගැනේ.