පාරිසරික අසිරිය හා ගොවිතැන

  1. මුල් පිටුව
  2. වෙනත්
  3. පාරිසරික අසිරිය හා ගොවිතැන

බිංගිරිය විහාරගම පාරිසරික අසිරිය


සමෝච්ච රේඛා මීටර් 30 හා මීටර් 300 අතර අභ්‍යන්තර තැනිතලා භුමියේ පිහිටා ඇති විහාරගම ඉඩම ආශි‍්‍රත ප‍්‍රදේශයට මැයි සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වා නිරිත දිග මෝසම් සුළඟිනුත්, නොවැම්බර් සිට අපේ‍්‍රල් දක්වා ඊසාන දිග මෝසම් සුළඟිනුත් වර්ෂාව ලැබේ.

වාර්ෂික වර්ෂාපතනය අඟල් 85- 125 අතර වේ.

අවුරුද්ද පුරා දීප්තිමත් සුර්යාලෝකයක් ලැබෙන අතර වර්ෂය පුරාම ජලය හිඟ නොවුනත් ඉද හිට පැමිණෙන් නිගයන්ගෙන් මෙන්ම මෙම ප‍්‍රදේශයට සැලකිය යුතු පීඩාවත් ඇතිවේ.

වෘක්ෂලතා විශාලව වැඩේ.

බොහෝ වෘක්ෂයන්හි අරටුව සහිතව වැඩේ.

තෙත් කලාපයේ වනාන්තර තරම් ඝණය නොවැඩුණු වනාන්තරයක් වුවද ළදු පඳුරු සහිත කුඩා ශාක වන ලැහැබවල් මෙන්ම තරමක් ඝනව වැඩුණු කුඩා වනාන්තරයක් කොළමුණු ඔය දැදුරු ඔයට වැටෙන මෝදර ප‍්‍රදේශය පුරාම දැක ගත හැකිය.

ගසක් සාමාන්‍යයෙන් මීටර 50ක් ඉක්මවා නොවැඩෙයි.

බිංගිරිය විහාර ගමේ පාරිසරික වටිනාකමට හේතුව බොහෝ වෘක්ෂලතා, ෙඖෂධ වර්ග, දැව වර්ග, සතුන් වර්ග අපට හදුනාගත හැක.

ගොවිතැන


අතීතයේ රජවරුන් මහාමාත්‍යවරුන් විසින් දේවගිරි විහාරය උදසානින්දගම් පරවේණීගමි, මුත්තෙට්ටු ආදිය පුජා කර ඇත. වර්තමානයේ විහාරස්ථානයේ ඉඩම තුළ හේන් ගොවිතැන්, පොල් වගාවන් හා කුඹුරු ගොවිතැන් සාර්ථකව සිදුකරමින් පවතී.

environment
environment
environment
environment