භාරකාර පන්සල්

 1. මුල් පිටුව
 2. භාරකාර පන්සල්

මලඟනේ අත්ථදස්සී අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ විහාරධිපතිත්වයෙන් සහ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පාලනය වන විහාරස්ථාන ගණනාවකි.

 • බිංගිරිය දේවගිරි රාජ මහා විහාරය
 • කරඳව ශ්‍රී ශෛලතලාරාම පුරාණ විහාරය
 • එළිවිටිය ශ‍්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරය
 • අතුවන ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරය
 • හලාවත දේවගිරි විහාරය
 • ඉහළ කඩිගමුව ශ‍්‍රී පුෂ්පාරාම පුරාණ විහාරය
 • පහළ කඩිගමුව සරණතිස්ස විහාරය
 • උරාපොත්ත ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරය
 • ගල්වැව ශ්‍රී සරණකරාරාම විහාරය
 • බ‍්‍රහ්මණයාගම පුණ්‍ය ශ්‍රී වර්ධනාරාම විහාරය
 • වීරපඩියාන සිරි පියතරනාරාම විහාරය

කඩිගමුව ශ‍්‍රී පුෂ්පාරාම පුරාණ විහාරය

ඉපැරණි පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක අතින් ඉතා පොහොසත් පුරාණ විහාරයක් වන කඩිගමුව ශ‍්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරය කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ බිංගිරිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටා ඇත. බෝවත්ත-කුලියාපිටිය ග‍්‍රාමයේ පිහිටා ඇත.

මහනුවර යුගයේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඉදිකළ ඉපැරණි පොත්ගුල් විහාර අතරින් දැනට ඉතිරිව පවතින එකම පොත්ගුල් විහාරය සතු පූජනීය බිමයි. දැව ටැම් මත ඉදිකර ඇති මෙම පොත්ගුල් විහාරයට ”ශ‍්‍රී සද්ධර්ම පොත් ගබඩාව” යන නාමය භාවිත කර ඇති බව ඓතිහාසික සාධක පැහැදිලි කරයි. මෙම පොත්ගුහෙි පවතින පන්සිය පනස් ජාතක පොත සම්බන්ධයෙන් ඓතිහාසික සටහනක් මෙසේ ය.

ශතවර්ෂ එක්වාදහස් හත්සිය හැට අටට පැමිණි මෙම වර්ෂයේ පොසොන් මස පුර කඩිගමුවේ පන්සලේ වැඩ සිටි කුරුඳු කුඹුරේ අත්ථදස්සී උන්නාන්සේ විසින් මෙම ජාතක පොත ලියවා අටගමනේ රිදී හත්සිය තුනක් බරපැන දීලා පොත් වහන්සේ ගත්හ.

එළිවිටිය ශ‍්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරය

පුත්තලම් දිස්ත‍්‍රික්කයේ පල්ලම ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප‍්‍රදේශයේ එළිවිටිය ශ‍්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරය බිංගිරි විහාරයට අයත් විහාරස්ථානයකි. බිංගිරි විහාරාධිපතිව වැඩ විසූ එළිවිටියේ ගුණරතන හිමියන්ගේ දේපළ තුළ ආරම්භ කර ඇත. විහාර භූමිය වසර 200 කට ආසන්න ඉපැරණිත්වයක් දරයි. සියලූ විහාරංගවලින් සමන්විතය.

කරඳව ශ‍්‍රී ශෛලතලාරාම පුරාණ විහාරය

කරඳව ශ‍්‍රී ශෛලතලාරාම පුරාණ විහාරය කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පඬුවස්නුවර බටහිර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් විහාරයකි. වර්තමාන විහාරාධිපති මලඟනේ අත්ථදස්සි හිමියන්ගේ එක් ගුරුනමක් වූ කරඳව පියරතන මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් තම ශිෂුවරයා වෙත උරුම වූ විහාරයකි.