බෝධිය

  1. මුල් පිටුව
  2. විහාරය ගැන
  3. බෝධිය

බෝධීන් වහන්සේ


පැරණි ලාංකේය විහාරස්ථානවල හදුනාගත හැකි සංඝාවාස ගොඩනැගිලි අතුරින් බුදුන් වහන්සේ විසින් පරිහරණය කරන ලද එකම ජීවමාන පුජ්‍ය වස්තුව ලෙස බෝධීන් වහන්සේ හැදින්විය හැක. අනුරාධපුර යුගයේ සිටම පැවත එන ප‍්‍රදේශයේ ඉපැරණිම බෝධීන් වහන්සේ නමකි බිංගිරිය දේවගිරි රාජමහා විහාරයේ පළමු අග්බෝ රජුගේ ( කි‍්‍ර.ව 563-597) ප‍්‍රතිසංස්කරණය සිදුවන කාලසීමාවට පෙර සිටම මෙම බෝධින් වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ වැඩසිට ඇත. තවද පොළොව මට්ටමට වඩා උසින් සැකසු බෝධිමළුව ඉපැරණි බෝධීන් වහන්සේලාගේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.

පළාතේ මහා සංඝරත්නයේ නායකත්වය දරමින් තමා යටතේ ඇති වෙහෙර විහාර වලත් වෙනත් වෙහෙර විහාරවලත් භෞතික සංවර්ධන කටයුතු මෙන්ම භික්ෂුන්ගේ සුභ සිද්ධිය සදහාත් කටයුතු කරන උන්වහන්සේට මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ අතිගරු මහා නායක අපවත් වු රඹුක්වැල්ලේ විපස්සී මා හිමියන් ප‍්‍රධාන සානුනායක කාරක මහා සංඝ සභාව විසින් සද්ධර්ම කීර්ති ශී‍්‍ර සරණංකර යන ගෞරව නාම සම්මුතිය සහිත සත්කෝරළ මහ දිසාවේ ද්විතීය සංඝනායක පදවිය පිරිනමා ඇත.

පළාතේ මහා සංඝරත්නයේ නායකත්වය දරමින් තමා යටතේ ඇති වෙහෙර විහාර වලත් වෙනත් වෙහෙර විහාරවලත් භෞතික සංවර්ධන කටයුතු මෙන්ම භික්ෂුන්ගේ සුභ සිද්ධිය සදහාත් කටයුතු කරන උන්වහන්සේට මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ අතිගරු මහ නායක අපවත් වු රඹුක්වැල්ලේ විපස්සී මා හිමියන් ප‍්‍රධාන සානුනායක කාරක මහා සංඝ සභාව විසින් "සද්ධර්ම කීර්ති ශී‍්‍ර සරණංකර" යන ගෞරව නාම සම්මුතිය සහිත සත්කෝරල මහ දිසාවේ ද්විතීය සංඝනායක පදවිය පිරි නමා ඇත. තවද 2017 වසරේදී උන්වහන්සේට මල්වතු මහා විහාර පාර්ශවයේ මහ නායක හිමියන් ප‍්‍රමුඛ සානුනායක කාරක සංඝ සභාව විසින් සද්ධර්ම කීර්ති ශී‍්‍ර සංඝරක්ඛිත සරණංකර ගෞරව නාම සම්මුතිය සහිතව සත්කෝරල මහ දිසාවේ ප‍්‍රධාන සංඝනායක තනතුර පත් කරන ලදී.